มอบถุงยังชีพผู้กักตัวบ้านหนองลุมพุก หมู่ 6

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายคงกฤช ณ ลำพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงพร้อม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนางสาวธัญลักษณ์ พานชมพู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี