ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม  การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565

สายด่วน 1669

สายด่วน 1669
คืออะไร?
หาคำตอบได้ค่า
มีประโยชน์มากๆ


วันนี้นำแนวทางการใช้สายด่วน 1669 มาย้ำเตือนกับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งค่ะ
โดยผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่สามารถขอรับบริการสายด่วน1669 จะมีอาการเหล่านี้
1. หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้น ซึ่งอาหารเหล่านี้ต้องได้รับการกู้ชีพทันที
2. การรับรู้สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดเฉียบพลัน
3.ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอย่างน้อยสองข้อดังนี้ ตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกท่วมตัว หมดสติชั่ววูบหรือวูบเมื่อลุกขึ้นหรือยืน
4.ระบบหายใจมีอาการวิกฤตดังนี้ ไม่สามารถหายใจได้ปรกติ หายใจเร็วแรงและลึก หายใจมีเสียงดังผิดปรกติ พูดได้แค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก หรือออกเสียงไม่ได้ สำลัก อุดทางเดินหายใจและมีอาการเขียวคล้ำ
5.อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมากเสี่ยงพิการ
6. อาการอื่น ๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่นเจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด หรือชักเกร็ง
และก่อนโทรขอรับบริการสายด่วน 1669 มีแนวทางดังนี้
1.เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน 1669
2.ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด
3. บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน
4. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
5.บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่นอยู่กลางถนนหรือรถติดแก็ส
7. บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
9. รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
ดังนั้นเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะคะ และที่สำคัญบริการเฉพาะคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้นนะคะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

กรณียื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ด้วย page facebook ผ่าน google forms

กรณียื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ด้วย page facebook ผ่าน google forms รายละเอียดการกรอกข้อมูลร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการสามารถ Scan QR Code เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือและเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2564
📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
🔴 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 14 (ส.ถ. 4/4)
🔴 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เขตเลือกตั้งที่ 14 (ส.ถ. 4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2564
📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
🔴 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 13 (ส.ถ. 4/4)
🔴 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 (ส.ถ. 4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2564
📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
🔴 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 12 (ส.ถ. 4/4)
🔴 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เขตเลือกตั้งที่ 12 (ส.ถ. 4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2564
📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
🔴 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 (ส.ถ. 4/4)
🔴 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เขตเลือกตั้งที่ 11 (ส.ถ. 4/5)