กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายคงกฤช ณ ลำพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบบริหารส่วนตำบลนาม่วง นำรถบรรทุกน้ำฉีดทำความสะอาดบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่รำบวงสรวงออนไลน์พร้อมกับจังหวัดและทุกอำเภอเนื่องในวันที่ระลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 129 ปี โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ใบไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณภายใน และโดยรอบที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม