การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ปี-2565-รอบ-6-เดือน