การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565-รอบ-6-เดือน-1-ต.ค.-64-31-มี.ค.-65