สารจากปลัด

 นางมยุรี อุรินคำ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง โฉมใหม่

ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม

เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย