ประกาศผู้อำนวยการเลือกประจำอบต.นาม่วง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกประจำอบต.นาม่วง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ผ.ถ.-1-ทับ-1