ประกาศผู้อำนวยการเลือกประจำอบต.นาม่วง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกประจำอบต.นาม่วง

เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ส.ถ.1ทับ-1