ออกตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวLocal Quarantine และมอบถุงยังชีพ

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วยนายอินแต่ง แน่นอุดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว ( Local Quarantine ) และมอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กในครอบครัวยากจน บ้านโนนแสวง หมู่ 11 และมอบถุงยังชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีให้ผู้ป่วยที่ภาวะพึ่งพิง บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี