Day: สิงหาคม 19, 2022

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุรพล ชาญนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ คำลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาม่วง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมแจ้งกำหนดการกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมวันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ